Sunday, 15 May 2011

KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM

KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM


 

    Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai kecuali menerima kehendak Allah swt.


 

    Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan hilang kecuali berjinak dengan Allah swt


 

    Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt


 

    Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa dengan-Nya


 

    Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan padam kecuali ridha dengan suruhan dan larangan-Nya serta qadha dan qadar-Nya serta kesenantiasaan sabar sehingga menemui-Nya


 

    Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan terbendung kecuali kecintaan kepada-Nya dan bermohon kepada-Nya.


 

    Kesentiasaan berzikir kepada-Nya adalah keikhlasan sebenar-benarnya kepada-Nya. . . . . Andai dunia dan isinya diberikan kepada manusia masih tidak lagi dapat membendung hajat hati sihamba itu.


 

    Wassalam

No comments:

Post a Comment